ทำไมต้องเป็น KidPlearn (Kid+Play+Learn)

เรามีความเชื่อว่าวัยเด็กตั้งแต่เริ่มเป็นทารกและเด็กเล็กเมื่อได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจะทำให้ เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการสติปัญญาและภาษา พัฒนาการด้านสังคม ได้เป็นอย่างดี เราจึงเป็นสถานที่รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำที่จะมาพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการเรียนจนโตไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสมอง การพัฒนาความสามารถ การพัฒนาการทางสังคม เพื่อต่อยอดให้เด็กๆรุ่นใหม่เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตโดยผ่านการเล่นที่เหมาะสมกับตรงช่วงวัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสำหรับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการเล่นสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งถ้าเด็กเล่นได้เหมาะสมตรงกับพัฒนาการจะช่วยให้เด็กได้รับความรู้สึกประสบความสำเร็จ มีคุณค่า และรู้สึกดีต่อตนเอง ซึ่งช่วยให้เด็กเล่นได้สร้างสรรค์และมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย

เรามีความตั้งใจให้เด็กคิดออกไปนอกกรอบหรือที่เรารู้จักกันว่า think outside the box เรามีความตั้งใจให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ยึดติดกับหลักการหรือข้อจำกัดเดิมๆ ที่จะทำให้เด็กมีความคิดใหม่ๆและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างได้ผล เหมือนดังเช่นเดียวกับสัญลักษณ์ของเราที่คิดเพลินซึ่งจะอยู่นอกกรอบที่มีสีสันสวยงาม

เกี่ยวกับเรา

โครงการเด็ก KIDPLEARN ใจกลางเมืองชลบุรี พร้อมเปิดทำการต้นเดือนมกราคม 2562 ด้วยพื้นที่ขนาด 3ไร่ เราเปิดให้บริการด้านการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 4 เดือน จนถึง อายุ 12 ปี พร้อมที่จอดรถในร่มมากกว่า 60คัน และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก นอกจากนี้ Kidplearn Playground Cafe บริการอาหาร อาหารทานเล่นรวมทั้งมีลานกิจกรรมไว้สำหรับให้เด็กเล่นที่เน้นการเรียนรู้ตามคอนเสปของโครงการ เรียนรู้ผ่านการเล่น จะเปิดให้บริการภายในปี 2562

ร่วมงานกับเรา Swimmingkid e-mail: mng.swimmingkidschn@gmail.com , CLM school e-mail: kidplearnacademy@gmail.com

Perfect Art e-mail: kidplearnacademy@gmail.com , Brainschool e-mail : chnbrainschool@gmail.com